ihmiset

10.10.2020 Blogi

Työelämä muuttuu, miten löydät tulevaisuudessa henkilöstöä ja onnistut rekrytoinneissa?

Lähes missä tahansa liiketoiminnassa me ihmiset luomme onnistumiset ja yrityksen menestyksen. Liiketoiminnassa henkilöstö- ja rekrytointitarpeet käynnistyvät usein erilaisissa liiketoiminnan tilanteissa. Joskus kyse on enemmän ”paikkaus rekrytoinnista”, eli etsitään esimerkiksi kiireesti lopettavan myyjän tilalle uutta, tai esimerkiksi kasvua tukevasta rekrytoinnista, jolloin fokuksessa voi olla myös uudenlaisen osaamisen hankinta organisaatioon. Rekrytointeja tehdessä, oli kyse mistä tahansa positiosta organisaatiossa, on hyvä tarkastella rekrytointitilannetta kokonaisvaltaisemmin, ja myös strategisemmalta tasolta. Olisi hyvä pysähtyä miettimään mitä osaamista ja kompetensseja oikeastaan tarvitaan, jotta yritys menestyy myös tulevaisuudessa? Samat asiat tulisi huomioida, oli kyse lyhyt- pidempiaikaisista henkilöstötarpeista, tai rekrytoinneista. Tänä päivänä myös yhdenvertaisuus, ja vastuullisuus korostuu. Sillä minkä yrityksen nimi lukee palkkakuitissa, tai miten raha liikkuu, ei ole usein enää merkitystä. Eri työntekemisen muodot, projekteista kevytyrittäjyyteen myös lisääntyvät jatkuvasti.

Työnantajamielikuvan ja työntekijäarvolupauksen merkitys

Nykyisin työnantajien olisi erittäin tärkeää tunnistaa työnantajamielikuvan merkitys, sekä työntekijäarvolupauksen merkitys kaikessa henkilöstöön liittyvässä tekemisessä – myös rekrytoinneissa. Kilpailu osaajista on kovaa, alalla kuin alalla. Tänä päivänä monilla ammattilaisilla on mahdollisuus valita useiden yrityksien välillä, ja hakijoita pois työntävä vanhanaikainen rekrytointi vaatimuslistoineen on jäänyt historiaan. Carrotilla tämä trendi näkyy läpi kaikkien toimialojen, oli kyseessä logistiikkatyöntekijä tai koodari, suhtautuminen työnhakijoilla on samaa.

Jo rekrytoinnin ensimmäisissä vaiheissa olisi hyvä keskittyä position kompetenssien, ja osaamisten lisäksi siihen, että mitä yritys voi tarjota työntekijälle? Mitkä ovat arvomme? Minkälainen yrityskulttuuri on yrityksessämme? Miten kehitämme henkilöstöämme, ja henkilöstön osaamista eteenpäin? Miten henkilöstöstä huolehditaan arjessa? Miten perehdytys hoidetaan? Lauseet kuten ”meillä on kilpailukykyinen palkkaus” ei riitä työnhakijalle. Palkkauksen reiluus ja kilpailukykyisyys on tänä päivänä jo itsestään selvä asia. Palkkaus ei ole erityinen valtti useimmissa rekrytoinneissa, ellei oikeasti puhuta merkittävistä eroista alan keskiarvoihin verrattuna. Myös kaikki kliseiset termit esimerkiksi toimialan näköalapaikasta kannattaa unohtaa. Hyvän ilmoituksen laatiminen on avainasemassa rekrytoinnin onnistumisessa, mutta tärkeintä on, että ilmoituksessa kerrotut asiat myös pitävät paikkansa. Älä lupaa osaamisen kehittämistä työnhakijoille, jos se ei käytännössä toteudu. Tämä johtaa helposti työntekijän tyytymättömyyteen hyvin nopeasti.

Useimmille hakijoille tänä päivänä rahaa suurempi painoarvo on mahdollisuudella kasvaa ja kehittyä. Tänä päivänä myös työn merkityksellisyys korostuu suuresti. Myös hakija kohderyhmän motivaattorit on syytä tunnistaa, sukupolvissa on eroja. Tyypillisesti mitä nuoremmasta hakijasta on kyse sitä enemmän, halutaan merkityksellisyyttä, ja myös vapautta tehdä muutakin kuin töitä. Työelämän tulee myös joustaa oman elämän mukaan, sekä työn liikkua mukana. Työtä voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta, mistä tahansa päin maailmaa. Tai lomaa voidaan haluta pitää useammin kuin vain pari kertaa vuodessa.

Hakukanavien ja oikeiden hakijoiden tavoittamisen osalta tarvitaan tänä päivänä myös paljon työtä. Yksi ilmoitus siellä täällä ei riitä tavoittamaan hakijoita. Työnhaku tapahtuu eri portaaleissa, ja digitaalisissa alustoissa, paikkoja ei enää lueta sunnuntaisin sanomalehdestä. Rekrytoivan yrityksen osalta oma ammattitaito näissä asioissa kannattaa tarkastella kriittisesti, ja käyttää rohkeasti kumppaneita, jotka tuntevat työelämän ja joiden liiketoiminnan ydin on henkilöstössä ja rekrytoinneissa.

Keskity potentiaaliin ja haluun kehittyä

Useimmilla toimialoilla on pulaa osaajista. Työelämän ja maailman muutosvauhti on hurjaa, ja se mikä on varmaa, vauhti jatkuu samanlaisena, tai kiihtyvänä. Myös globaali kilpailuympäristö asettaa painetta yrityksille muuttumaan entistä nopeammin, mahdollisesti myös innovoimaan tulevaisuudessaan koko liiketoimintansa, ja liiketoimintamallinsa uudestaan.

Koulutus oppilaitoksissa ei pysy perässä, tai moniin positioihin ei ole enää olemassa suoraan koulutuspolkuja mistä valmistutaan ”suoraan ammattiin”. Esimerkiksi ”robottikuiskaaja” koulutuslinjaa ei ole olemassa, ainakaan vielä! Mitä tämä sitten tarkoittaa yrityksen näkökulmasta? Ratkaisuja on rakennettava yrityksen sisällä, tai yhdessä kumppaneiden kanssa. Sen vuoksi myös rekrytoinneissa, ja henkilöstön kehittämiseen liittyvissä hankkeissa tulisi laittaa painoarvoa kyvylle, sekä halulle muuttua, kasvaa ja kehittyä. Suurimmalla osalla yrityksistä liiketoiminta, järjestelmät tai tapa toimia ei ole läheskään sama edes muutaman vuoden sisällä, saati pidemmällä aikavälillä tulevaisuudessa. Myös yrityksen on syytä muuttaa valintakriteireitään, älä etsi 100 % sopivaa kandidaattia, usein niitä ei ole. Määrittele mitkä kompetenssit, ja arvot ovat ”tarpeeksi lähellä ja välttämättömät ”- ja mitkä kompetenssit voidaan hoitaa esimerkiksi lisäkoulutuksella, ja rakentamalla hyvä perehdytysprosessi.

Myös perehdytykseen, koulutukseen, ja osaamisen kehittämiseen tulisi panostaa organisaatiossa sekä työsuhteen alkuvaiheessa. Kumppaneiden kanssa voi myös esimerkiksi rakentaa erillisiä kokonaisuuksia, jossa kustomoiduilla koulutuksilla koulutetaan jatkuvasti osaajia organisaation tarpeisiin. Työelämän muutos vaatii myös yrityksiltä uudistumista. Carrotilla autamme asiakkaitamme työelämän muutoksessa, ja olemme luomassa hyvää työelämää kaikille.

Carrot tarjoaa valtakunnallisesti henkilöstö-, rekrytointi- ja ulkoistuspalveluita, sekä toimii strategisena HR-kumppanina asiakkailleen. Carrot on toiminut vuodesta 1998 ja pääomistajana on Panostaja Oyj. Carrot on nopea, välittävä ja vastuullinen työelämän kumppani, jonka tärkeimpänä tavoitteena on olla luomassa hyvää työelämää kaikille.

Carrot – kun työ sopii elämään!